Despre noi

Asociatia de Parinti Scoala Liviu Rebreanu este persoană juridică română de   drept privat, non-profit și apolitică.

Scopul asociaţiei îl constituie desfăşurarea de activităţi în interes general, în interesul unei colectivităţi, în interesul Şcolii ori, după caz, în interesul nepatrimonial al membrilor săi pentru:

  • promovarea comunicării şi cooperării între părinţi şi elevi, între familie şi şcoală, între elevi şi cadre didactice, între şcoală şi mediul economic, între conducerea colegiului şi structurile de autoritate publică;
  • eficientizarea procesului de învăţământ, îmbunătăţirea condiţiilor din mediul şcolar, creşterea performanţelor şcolare, motivarea şi susţinerea participanţilor la obţinerea acestora;
  • implicarea în creşterea gradului de instruire şi educare al membrilor comunităţii, în orientarea preferinţelor culturale, profesionale şi de agrement ale adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor spre convingeri, conduite şi principii morale.

Asociaţia îşi propune, de asemenea, să mobilizeze forţe, iniţiative şi proiecte individuale şi colective pentru crearea unor parteneriate viabile familie-şcoală şi părinţi-adolescenţi-cadre didactice, bazate pe:

  • respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;
  • responsabilizarea părinţilor cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor părinteşti, la respectarea şi garantarea drepturilor şi demnităţii copiilor şi adolescenţilor;
  • egalitatea şanselor şi nediscriminare;
  • sprijinirea reciprocă pentru asigurarea formării, dezvoltării şi educării individualizate şi personalizate a copiilor şi adolescenţilor.