Membrii Asociației

Pot fi persoanele fizice care aderă în scris, sunt de acord cu prevederile Statutului și cu celelalte reglementări specifice și care înțeleg să pună în comun și fără drept de restituire contribuția materială, cunoștințele sau aportul lor în muncă pentru realizarea scopului și obiectivelor asociației, având, după caz, una din următoarele calități:

  • părinți, bunici, tutori, curatori, persoane care au în plasament copii, alți reprezentanți legali ai elevilor;
  • personal didactic de predare, personal didactic auxiliar, personal nedidactic din cadrul școlii;
  • foști elevi ai școlii, cu capacitate deplină de exercițiu al drepturilor civile;
  • pot fi și persoane juridice având printre constituenți persoane fizice din categoriile enumerate mai sus.

Membrii fondatori:

Branischi Mihai Cristian
Let Gheorghe
Branischi Gabriela

Consiliul director:

Branischi Mihai Cristian – Președinte
Let Gheorghe – Vicepreședinte                                                                                           Branischi Gabriela – Secretar